" alt="">

Privacy

Wij zijn ToDent B.V., gevestigd aan de Spoorallee 15 te (6921 HZ) Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81157185, tevens handelend onder de naam Spreektrainingen (hierna: Spreektrainingen, wij/we of ons/onze). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, die van toepassing is op onze website en alle door ons geleverde producten en diensten.

Contactgegevens:

www.spreektrainingen.nl
info@spreektrainingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze (potentiële) klanten. Spreektrainingen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij of jouw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Als jij contact met ons opneemt, bewaren we jouw gegevens. De meeste gegevens die wij ontvangen zijn zakelijke gegevens, maar het kunnen ook persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Over het algemeen zijn dit (contact)gegevens die nodig zijn voor de levering van onze diensten. Spreektrainingen gebruikt geen social media plugins.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam van o.a. contactpersonen
– Functietitel
– Bedrijfsnaam en KvK-nummer
– Adresgegevens
– Geslacht
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer en bijbehorende bankgegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt in onze communicatie

Bijzondere persoonsgegevens

Spreektrainingen verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jou vragen om jouw dieetwensen, bijvoorbeeld als sprake is van een voedselallergie of van zwangerschap. Deze gegevens verwerken we alleen als jij deze gegevens vrijwillig met ons hebt gedeeld. Spreektrainingen verwerkt deze informatie omdat lunchfaciliteiten onderdeel kunnen zijn van de dienstverlening. Bij de voorbereiding van de lunch kunnen wij rekening houden met de dieetwensen. Wij zullen de gegevens omtrent de dieetwensen niet voor andere doeleinden gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door jou of jouw bedrijf gegeven opdracht. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een ander gerechtvaardigd belang hebben, zoals een wettelijke verplichting, en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Spreektrainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het leveren van de aangeschafte diensten;
– Informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Spreektrainingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Het factureren van de afgenomen diensten en het afhandelen van de betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Spreektrainingen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spreektrainingen ziet er nauwkeurig op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en beschermd. Spreektrainingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spreektrainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spreektrainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spreektrainingen gebruikt technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Jij kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spreektrainingen en heb jij het recht op overdracht. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand op te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of intrekking van jouw toestemming of bezwaar kun je sturen naar info@spreektrainingen.nl.
Wij wijzen tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spreektrainingen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spreektrainingen.nl.

Wijzigingen in privacyverklaring

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Het privacybeleid van Spreektrainingen is hierdoor nooit helemaal klaar. Spreektrainingen kan deze verklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, streeft Spreektrainingen ernaar om jou hierover rechtstreeks te informeren. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kan je steeds terugvinden op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2023.